Zaproszenie na Kawiarenkę Obywatelską 14.11.2022

W dniu 14 listopada 2022 r. o godz. 16:00 zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli lokalnych NGO gminy Nałęczów do Nałęczowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Lipowej 6, na kawiarenkę obywatelską realizowaną w ramach projektu „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 Na tym spotkaniu animatorzy lokalni przybliżą Państwu zagadnienia związane z dostępnością otwartych ogrodów w Gminie Nałęczów. Program spotkania: 16:00 – 17:30 Wprowadzenie do tematu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 17:30 – 17:45 Przerwa kawowa 17:45 – 19:15 Dostępność architektoniczna, cyfrowa i komunikacyjno – informacyjna w gminie Nałęczów Zapraszamy!

0 Komentarzy

Szkolenie „Standardy dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów”

Za nami pierwsza edycja szkolenia! W dniach 22 października oraz 5 listopada 2022 r. aktywny udział w szkoleniu wzięli przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych. Eksperci ds. dostępności poruszyli tematykę, obejmującą pięć modułów szkoleniowych: M1. Obowiązki i zadania Koordynatora ds. dostępności w organizacji w zakresie wspierania osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez wille, pensjonaty i NGO.  M2. Monitorowanie działalności willi, pensjonatów i NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej). M3. Wdrażanie w NGO, willach i pensjonatach planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  M4. Dostosowanie działań NGO, willi i pensjonatów do potrzeb i możliwości osób ze…

0 Komentarzy

Szkolenie „Standardy dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów”

Szanowni Państwo. W dniach 23-25 września miał miejsce Nałęczowski Festiwal Otwartych Ogrodów – pożegnanie lata i przywitanie jesieni – dzięki ciekawemu programowi ukierunkowanemu na prezentację różnych obszarów sztuki  a mianowicie prac plastycznych - malarstwa, rzeźby, fotografii artystycznej, prac rękodzieła artystycznego jak i ukazaniu  sztuki aktywnego i relaksującego  spędzenia czasu w otoczeniu pięknej przyrody oraz także dzięki słonecznej pogodzie - cieszył się dużym zainteresowaniem. Fundacja przygotowując projekt „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” zebrała dużo doświadczeń z realizacji Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów z roku 2021, gdzie miały miejsce trzy edycje tego festiwalu, które  cieszyły się także dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających i pozwoliły zacieśnić więzy międzysąsiedzkie. Jednak już na etapie…

0 Komentarzy

Pożegnanie Lata Nałęczowskim Festiwalem Otwartych Ogrodów 23-25.09.2022 r.

Na pożegnanie lata i przywitanie jesieni w dniach 23-25. 09.2022 r. został zorganizowany kolejny  Nałęczowski Festiwal Otwartych Ogrodów, który w swoim programie zaoferował dla jego uczestników wiele ciekawych propozycji. Były one dostosowane dla różnych grup wiekowych i zainteresowań ale główna idea  Festiwalu, która przyświecała organizatorom –  naszej Fundacji -  to łączenie komplementarne piękna ogrodu i sztuki. Dlatego też  program został tak opracowany aby w przestrzeni ogrodu – swoistej galerii,  miało miejsce spotkania sztuki  z jego odbiorcą.   Ta nasza idea została bardzo pozytywnie oceniona jako ważne miejsce spotkania się sztuki z odbiorcą przez artystów plastyków biorący udział w Festiwalu. Dlatego też jako Fundacja będziemy kontynuować tą ideę w przyszłości…

0 Komentarzy

REGULAMIN GMINNEGO PANELU EKSPERTÓW 

Projekt „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” realizowany w latach 01.06.2022 – 30.04.2024 r. REGULAMIN PRACY Gminnego Panelu Ekspertów w gminie Nałęczów Postanowienia ogólne § 1 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Pracy Gminnego Panelu Ekspertów w gminie Nałęczów (zwanego dalej „Regulaminem”) dotyczą realizacji projektu pt. „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” (zwanego dalej „Projektem”) sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.  2. Projekt jest realizowany przez Fundację Lubelski Fundusz Lokalny (zwany dalej „Realizatorem Projektu”).  3. Okres realizacji: od 1 czerwca 2022 r. do 30 kwietnia 2024 r. 4. Biuro Projektu:  Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny ul. Głębocznica 11, 24-150 Nałęczów tel.…

0 Komentarzy