Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna to pojęcie, które odnosi się do zapewnienia równej możliwości dostępu do budynków i przestrzeni publicznej dla wszystkich osób, niezależnie od ich umiejętności czy ograniczeń. Dotyczy to zarówno osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, takimi jak osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, jak i osób starszych, rodziców z małymi dziećmi czy nawet osób z kontuzjami tymczasowymi. Dostępność architektoniczna ma na celu stworzenie środowiska, które jest wygodne i bezpieczne dla wszystkich jego użytkowników. Obejmuje ona szeroki zakres elementów, takich jak rampy czy podjazdy ułatwiające wjazd na chodnik czy do budynku dla osób na wózkach inwalidzkich, wygodne drzwi automatyczne czy szerokie pomieszczenia umożliwiające swobodne poruszanie się, windy dla osób z trudem…

0 Komentarzy

28 Bieg Sylwestrowy Nałęczów – Sao Paulo

W Nałęczowie od 28 lat na przełomie starego i nowego roku odbywa się niezwykły nocny bieg - Bieg Sylwestrowy Nałęczów – Sao Paulo aby w ten  sposób pożegnać stary rok i witać nowy. Tegoroczny Bieg Sylwestrowy jest wyjątkowy, ponieważ jest uczczeniem pamięci Pana Marka Zadury, człowieka wyjątkowego w historii naszej lokalnej społeczności – jako przedsiębiorcy, który w praktyce realizował ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Pan Marek Zadura był człowiekiem, który nie odmawiał wsparcia dla wielu inicjatyw społecznych, sponsorował przez lata Bieg Sylwestrowy i inne wydarzenia sportowe, a także  kulturalne oraz renowację miejsc pamięci narodowej i historycznej w naszym regionie. Bieg Sylwestrowy ma na celu promowanie walorów turystycznych naszego miasta…

0 Komentarzy