Fundatorzy Fundacji Lubelski Fundusz Lokalny:

Wojciech Dec
Ewa Gułkowska
Jerzy Rosiak


Zarząd Fundacji:

Ewa Gułkowska – Prezes Zarządu
Jerzy Rosiak – Wiceprezes Zarządu
Anna Kruk – Członek Zarządu


Rada Fundacji:

Wojciech Dec – Przewodniczący Rady Fundacji
Magdalena Piech – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Małgorzata Kotuła – Członek Rady Fundacji
Karolina Michałowska – Członek Rady Fundacji
Monika Samoń-Drzewicka – Członek Rady Fundacji