Standardy dostępności

W ramach projektu pt. „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 wypracowano przez Gminny Panel Ekspertów kompleksowy model „Standardów dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów” zawierający zbiór 5 standardów, które są dostosowane do specyfiki działania sektora pozarządowego tj.:

  1. zasad wspierania przez Koordynatora ds. dostępności podczas organizacji Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów – osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez organizatorów wydarzeń w poszczególnych ogrodach,
  2. zasad monitorowania działalności właścicieli willi, pensjonatów i ich ogrodów podczas realizacji w/w Festiwalu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej),
  3. zasad wdrażania w willach, pensjonatach i w ich ogrodach planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. zasad dostosowania działań willi i pensjonatów do potrzeb i możliwości osób ze szczególnymi potrzebami,
  5. zasad stosowania dostępności w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
    w willach i pensjonatach.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami pracy.

Dodaj komentarz