Standardy dostępności

W ramach projektu pt. „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 wypracowano przez Gminny Panel Ekspertów kompleksowy model „Standardów dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów” zawierający zbiór 5 standardów, które są dostosowane do specyfiki działania sektora pozarządowego tj.: zasad wspierania przez Koordynatora ds. dostępności podczas organizacji Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów – osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez organizatorów wydarzeń w poszczególnych ogrodach, zasad monitorowania działalności właścicieli willi, pensjonatów i ich ogrodów podczas realizacji w/w Festiwalu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), zasad…

0 Komentarzy

Korzyści płynące z powołania Koordynatora ds. dostępności w organizacji

W dzisiejszym świecie, gdzie różnorodność i włączenie stają się coraz bardziej istotne, powołanie Koordynatora do spraw dostępności w organizacji może okazać się kluczowym krokiem w budowaniu środowiska pracy, które jest przyjazne dla wszystkich pracowników. Koordynator do spraw dostępności ma za zadanie dbać o to, aby wszyscy pracownicy mieli równe szanse i możliwości uczestnictwa w życiu organizacji. To on zajmuje się eliminowaniem barier architektonicznych, organizacyjnych czy komunikacyjnych, które mogą utrudniać codzienną pracę osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dzięki obecności koordynatora do spraw dostępności, organizacja może skuteczniej monitorować i wdrażać polityki równego traktowania oraz zapewnić, że wszyscy pracownicy mają dostęp do niezbędnych narzędzi i wsparcia. Ponadto, koordynator może również pomóc…

0 Komentarzy

Pensjonaty i wille bez barier w miejscowości uzdrowiskowej.

W Polsce wciąż niewiele jest miejsc noclegowych w pensjonatach i willach  oferujących  wynajem pokoi  a  usytuowanych w miejscowościach uzdrowiskowych i wypoczynkowych, które  uwzględniają  potrzeby, możliwości i oczekiwania blisko 5 mln. osób niepełnosprawnych, osób ze szczególnymi potrzebami. Miejscowości  uzdrowiskowe i turystyczne, w których są prywatne pensjonaty i wille oferujące wypoczynek, nie są w zdecydowanej większości  przygotowane do obsługi turysty niepełnosprawnego nie tylko pod względem zaplecza, ale i organizacyjnym. Nie znają specyfiki potrzeb i możliwości osób z różną niepełnosprawnością i unikają takich klientów, zasłaniając  się niedostosowaniem  swojej oferty dla takich osób. Podobny jest także problem z biurami turystycznymi , które  także w zdecydowanej większości , nie posiadają oferty dedykowane  dla…

0 Komentarzy

Certyfikacja  dostępności

Ustawa o zapewnianiu o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wprowadzona do polskiego porządku prawnego w dniu 20 wrześniu 2019r.  nie przeniknęła zbytnio do powszechnej świadomości publicznej, w tym oczywiście dla osób, dla których mają z niej wynikać istotne korzyści. Warto zatem uświadomić i rozpropagować jej obowiązywanie. Przedmiotowa ustawa zawiera regulacje określające środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie. Wskazać jednak należy, iż  w zakresie dostępności cyfrowej dodatkowo stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Ustawa o dostępności dotyczy usuwania barier, które utrudniają funkcjonowanie osobom ze szczególnymi potrzebami, a…

0 Komentarzy