Szkolenie „Standardy dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów”

W dniach 09-10.02.2024 r. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli lokalnych NGO, wilii i pensjonatów. Tematyka szkolenia obejmowała następujące moduły:M1. Obowiązki i zadania Koordynatora ds. dostępności w organizacji w zakresie wspierania osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez wille, pensjonaty i NGO.M2. Monitorowanie działalności willi, pensjonatów i NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej).M3. Wdrażanie w NGO, willach i pensjonatach planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.M4. Dostosowanie działań NGO, willi i pensjonatów do potrzeb i możliwości osób ze szczególnymi potrzebami.M5. Stosowanie dostępności w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w NGO, willach i pensjonatach. Dziękujemy uczestnikom za udział!

0 Komentarzy

29 Bieg Sylwestrowy Nałęczów – Sao Paulo

W Nałęczowie od 29 lat na przełomie starego i nowego roku odbywa się niezwykły nocny bieg - Bieg Sylwestrowy Nałęczów – Sao Paulo aby w ten  sposób pożegnać stary rok i witać nowy. Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny jest głównym organizatorem tego wyjątkowego Biegu. Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału. Nie liczy się tylko sam wynik – liczy się udział i uczestniczenie w tej imprezie sportowej o niesłychanej atmosferze  - połączenie sportowego wysiłku i zabawowej atmosferze  - można się przebrać w różne stroje i brać udział w biegu. Na przestrzeni tych lat zawsze była rywalizacja sportowa i atmosfera uśmiechu, radości wśród uczestników tego wyjątkowego  wydarzenia – jedynego w Polsce w noc…

0 Komentarzy

Sprawozdanie z Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów – Ogród i Sztuka wrzesień 2023 rok.

Na pożegnanie lata i przywitanie jesieni w dniach 08.-10.09.2023 roku  został zorganizowany kolejny  Nałęczowski Festiwal Otwartych Ogrodów –Ogród i Sztuka, który w swoim programie zaoferował dla jego uczestników wiele ciekawych propozycji. Były one dostosowane dla różnych grup wiekowych i zainteresowań ale główna idea  Festiwalu, która przyświecała organizatorom –  naszej Fundacji -  to łączenie komplementarne piękna ogrodu i sztuki. Dlatego też  program został tak opracowany aby w przestrzeni ogrodu – swoistej galerii,  miało miejsce spotkania sztuki  z jego odbiorcą.   Ta nasza idea została bardzo pozytywnie oceniona jako ważne miejsce spotkania się sztuki z odbiorcą przez artystów plastyków biorący udział w Festiwalu.  Załączony program przedstawia różnorodne propozycje ale ogniskują się…

0 Komentarzy

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna to pojęcie, które odnosi się do zapewnienia równej możliwości dostępu do budynków i przestrzeni publicznej dla wszystkich osób, niezależnie od ich umiejętności czy ograniczeń. Dotyczy to zarówno osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, takimi jak osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, jak i osób starszych, rodziców z małymi dziećmi czy nawet osób z kontuzjami tymczasowymi. Dostępność architektoniczna ma na celu stworzenie środowiska, które jest wygodne i bezpieczne dla wszystkich jego użytkowników. Obejmuje ona szeroki zakres elementów, takich jak rampy czy podjazdy ułatwiające wjazd na chodnik czy do budynku dla osób na wózkach inwalidzkich, wygodne drzwi automatyczne czy szerokie pomieszczenia umożliwiające swobodne poruszanie się, windy dla osób z trudem…

0 Komentarzy

28 Bieg Sylwestrowy Nałęczów – Sao Paulo

W Nałęczowie od 28 lat na przełomie starego i nowego roku odbywa się niezwykły nocny bieg - Bieg Sylwestrowy Nałęczów – Sao Paulo aby w ten  sposób pożegnać stary rok i witać nowy. Tegoroczny Bieg Sylwestrowy jest wyjątkowy, ponieważ jest uczczeniem pamięci Pana Marka Zadury, człowieka wyjątkowego w historii naszej lokalnej społeczności – jako przedsiębiorcy, który w praktyce realizował ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Pan Marek Zadura był człowiekiem, który nie odmawiał wsparcia dla wielu inicjatyw społecznych, sponsorował przez lata Bieg Sylwestrowy i inne wydarzenia sportowe, a także  kulturalne oraz renowację miejsc pamięci narodowej i historycznej w naszym regionie. Bieg Sylwestrowy ma na celu promowanie walorów turystycznych naszego miasta…

0 Komentarzy