Szkolenie „Standardy dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów”

W dniach 09-10.02.2024 r. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli lokalnych NGO, wilii i pensjonatów. 
Tematyka szkolenia obejmowała następujące moduły:
M1. Obowiązki i zadania Koordynatora ds. dostępności w organizacji w zakresie wspierania osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez wille, pensjonaty i NGO.
M2. Monitorowanie działalności willi, pensjonatów i NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej).
M3. Wdrażanie w NGO, willach i pensjonatach planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
M4. Dostosowanie działań NGO, willi i pensjonatów do potrzeb i możliwości osób ze szczególnymi potrzebami.
M5. Stosowanie dostępności w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w NGO, willach i pensjonatach.

Dziękujemy uczestnikom za udział!

Dodaj komentarz