Szkolenie „Standardy dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów”

Za nami pierwsza edycja szkolenia! W dniach 22 października oraz 5 listopada 2022 r. aktywny udział w szkoleniu wzięli przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych.

Eksperci ds. dostępności poruszyli tematykę, obejmującą pięć modułów szkoleniowych:

M1. Obowiązki i zadania Koordynatora ds. dostępności w organizacji w zakresie wspierania osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez wille, pensjonaty i NGO. 

M2. Monitorowanie działalności willi, pensjonatów i NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej).

M3. Wdrażanie w NGO, willach i pensjonatach planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

M4. Dostosowanie działań NGO, willi i pensjonatów do potrzeb i możliwości osób ze szczególnymi potrzebami. 

M5. Stosowanie dostępności w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w NGO, willach i pensjonatach.

Na zakończenie, każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Dziękujemy za owocną współpracę!

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz