Relacja z konferencji podsumowującej ,,Nałęczów miastem ogrodów”

Konferencja podsumowująca pt. ,,Nałęczów Miastem Ogrodów” w ramach projektu realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG ,,Obywatele dla Nałęczowa- Nałęczów Miastem Ogrodów”, odbyła się w sali widowiskowej Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w dniu 18.12.2021r.

Powitania Szanownych Gości dokonali Pani Ewa Gułkowska Prezes Fundacji Lubelski Fundusz  Lokalny, Pani Monika Samoń-Drzewicka – Koordynator projektu i Pan Jerzy Rosiak Wiceprezes Fundacji, który następnie  dokonał merytorycznego wprowadzenia do konferencji.

We wprowadzeniu zostały przedstawione podstawowe założenia projektu, praca nad jego przygotowaniem, ukazanie bardzo dużego zaangażowania  w proces jego realizacji różnych grup społecznych, organizacji i instytucji z terenu całej Gminy Nałęczów, jak i jej władz samorządowych oraz niezwykłej atmosfery, jaka miała miejsce podczas tak wielu różnorodnych i interesujących wydarzeń, jakie zostały zaproponowane w ramach  realizowanego projektu.

Prelekcję nt. realizacji założeń projektu ,,Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów”, form przeprowadzonych działań oraz jego główne cele przedstawiła Pani Ewa  Gułkowska – Prezes Fundacji.

Pani Prezes podkreśliła, że celem głównym projektu była aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Nałęczów wokół wspólnych inicjatyw na rzecz stworzenia warunków do wzajemnego poznania się, przyciągnięcia nowych turystów odwiedzających naszą miejscowość, jak również wspólnego spędzania wolnego czasu w miłej i aktywnej społecznie atmosferze. Cel projektu został osiągnięty poprzez zrealizowanie celów szczegółowych, które dokładnie zostały przedstawione podczas prezentacji Pani Ewy Gułkowskiej.

Realizację zadań realizowanych w ramach Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów (edycja Wiosna, Lato, Jesień)  roku 2021 –  przedstawiła  Pani Monika Samoń-Drzewicka, Koordynator projektu i zarazem animator tego Festiwalu. W swojej prelekcji ukazała poprzez pokaz zdjęć najważniejsze i z konieczności tylko wybrane fragmenty tego tak bardzo bogatego i niezwykle różnorodnego programu, jaki zawierały Festiwale. Przedstawiła także wiele danych statystycznych związanych z przebiegiem Festiwalem, które jednoznacznie wskazują na wielką wartość tego wydarzenia dla społeczności lokalnej i odwiedzających gminę Nałęczów gości.

Pan Jerzy Rosiak w swojej prezentacji ,,Idea Ogrodów Społecznych i ich realizacja w Gminie Nałęczów” przedstawił idee ogrodów społecznych, ich wartość w budowaniu i kształtowaniu więzi społecznych. Ogród społeczny pełni bardzo ważną  funkcję społeczną i kulturową, ponieważ sprzyja tworzeniu relacji miedzy sąsiadami, ochotnikami chcącymi włączyć się w tworzenie i opiekę nad ogrodem. Zostały zaprezentowane ogrody społeczne, które powstały dzięki programowi realizowanego przez Fundację projektowi. Więcej informacji zawiera prezentacja w zakładce ,,Innowacje społeczne”.

Pan Zbigniew Strzyżyński – artysta malarz- w swoim wystąpieniu omówił kilka tematów a mianowicie: realizację Konkursu Plastycznego ,,Ogród moich marzeń”, który był dedykowany dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych w Gminie Nałęczów oraz  przedstawił założenia i przebieg Pleneru malarskiego ,,Nałęczowskie ogrody”, którego uczestnikami byli malarze profesjonaliści, którzy poprzez swoje prace ukazali niezwykłą wrażliwość na piękno nałęczowskiej przyrody.

Pan Zbigniew Strzyżyński dokonał także otwarcia wystawy ,,Nałęczowskie ogrody” w Galerii Andrioliego, która mieści się w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.

Po wernisażu nastąpiła  przerwa na poczęstunek, podczas której była sposobność do rozmów  i wzajemnego poznania się uczestników konferencji. Poczęstunek, który był bardzo smaczny, został przygotowany przez Panie z KGW Piotrowice i Stowarzyszenie Charzoki.

Pan Bogusław Gałęzowski – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa omówił bardzo ciekawe i wyjątkowe wydarzenia, jakimi były Spotkania z poezją ,,Ogród i poezja”, w którym kilkunastu poetów z województwa lubelskiego recytowało swoje wiersze dla licznie zgromadzonej publiczności. Jak zapowiedział Pan Bogusław Gałęzowski, wiersze te będą wydane w niedługim już czasie.

W swoim wystąpieniu  Pan Wiesław Pardyka, Burmistrz Miasta Nałęczowa i Gminy Nałęczów, podkreślił ważność realizacji tak ciekawego projektu dla miasta Nałęczowa, jak i dla całej  gminy, który poprzez realizację wielu wydarzeń aktywizował społeczność lokalną i przyczyniał się do budowania marki gminy i miasta Nałęczów. Skierował słowa również podziękowania dla wszystkich uczestników projektu, którzy przygotowali projekt i go koordynowali oraz dla tych, którzy aktywnie włączyli się w jego realizację organizując różne wydarzenia. Pan Burmistrza przedstawił także plany związane z dalszą pracą nad rewitalizacją wielu miejsc w Nałęczowie a szczególnie prace w parku zdrojowym aby rozwijać Nałęczów jako Miasto Ogród.

Refleksje o swoim udziale w Festiwalu Otwartych Ogrodach, jak i w innych wydarzeniach związanych z realizacją projektu przedstawili: Pani Joanna Górska – właścicielka ogrodu ,,Lawenda Nałęczowska”, Pan Grzegorz Bukowski- właściciel pensjonatu ,,Młyn Hipolit”, Pani Karolina Dziąbor – właścicielka ,,Łubinowe Wzgórze Eko Resort & Natural SPA oraz Pani Krystyna Muciek – Prezes Stowarzyszenia Charzoki i Pani Agata Nowaczyk-Prezes KGW Piotrowice.

Gość specjalny naszej konferencji Pan Janusz Kawałko – Dyrektor Pełnomocnik Założyciela ds. Rozwoju Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, przedstawił referat pt.,, Festiwal Otwartych Ogrodów jako wydarzenie współtworzące markę miasta Nałęczów”. W sposób niezwykle profesjonalny ukazał jakie podejmowane działania są istotne dla budowania marki miasta i odnosił wiele przykładów metod jego realizacji do wydarzeń jakie miały miejsce w Nałęczowie. Pan Janusz Kawałko był pełen uznania dla pomysłu  projektu ,,Obywatele dla Nałęczowa- Nałęczów Miastem Ogrodów” i jego bogatego programu, który z tak dużym zaangażowaniem społeczności lokalnej był zrealizowany.

Dla wszystkich uczestników projektu ,,Obywatele dla Nałęczowa- Nałęczów Miastem Ogrodów”, realizujących różnorodne wydarzenia związane z programem tego projektu, zostały przygotowane i wręczone okolicznościowe  dyplomy – podziękowania za zaangażowanie w jego realizację, za poświęcony czas oraz włożoną pracę.

W podsumowaniu Pan Jerzy Rosiak podkreślił znaczenie realizacji tego projektu dla społeczności lokalnej Gminy Nałęczów, dzięki czemu zwiększa się tożsamość naszej lokalnej społeczności – naszej Małej Ojczyzny, następował proces poznawania się różnych grup społecznych  oraz kształtowania pozytywnych postawy wobec siebie i budowania wzajemnie dobrych relacji. Budowany jest przez to kapitał społeczny, który jest niezwykle ważny dla prawidłowego rozwoju społecznego i obywatelskiego w społeczności lokalnej, wpływając także na integracje i zwiększenie tożsamości i budowanie wspólnoty naszej społeczności lokalnej, naszej Małej Ojczyzny.

W podsumowaniu zaznaczył także, że w wypowiedziach uczestników konferencji – tych w ramach programu konferencji , jak i tych w kuluarach, dało się usłyszeć, że takie wydarzenie jak realizacja tego projektu jest bardzo ważne dla społeczności lokalnej i winno być kontynuowane dla mieszkańców i gości Nałęczowa, dla jego rozwoju oraz promocji miasta Nałęczów jako Miasta Ogrodów.

Na zakończenie konferencji Pan Jerzy Rosiak serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom konferencji za  udział w jej obradach i za bardzo aktywny udział w realizacji programu projektu.

Projekt „Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów” współfinansowany z programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dodaj komentarz