Sprawozdanie z Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów – Ogród i Sztuka wrzesień 2023 rok.

Na pożegnanie lata i przywitanie jesieni w dniach 08.-10.09.2023 roku  został zorganizowany kolejny  Nałęczowski Festiwal Otwartych Ogrodów –Ogród i Sztuka, który w swoim programie zaoferował dla jego uczestników wiele ciekawych propozycji. Były one dostosowane dla różnych grup wiekowych i zainteresowań ale główna idea  Festiwalu, która przyświecała organizatorom –  naszej Fundacji –  to łączenie komplementarne piękna ogrodu i sztuki. Dlatego też  program został tak opracowany aby w przestrzeni ogrodu – swoistej galerii,  miało miejsce spotkania sztuki  z jego odbiorcą.   Ta nasza idea została bardzo pozytywnie oceniona jako ważne miejsce spotkania się sztuki z odbiorcą przez artystów plastyków biorący udział w Festiwalu. 

Załączony program przedstawia różnorodne propozycje ale ogniskują się one na spotkaniu ze sztuką – od przedszkolaków, dla których została przygotowana piękna wystawa artysty fotografika w ich ogrodzie przedszkolnym jak i wystawy obrazów i rzeźb w ogrodach, plener malarski uczniów Liceum Plastycznego w ogrodach zabytkowych willi, oraz relaks przy ognisku w otoczeniu przyrody na pięknej Leśnej Polanie Lepionki podczas Święta Pieczonego Ziemniaka. Festiwal był dobrze odebrany w społeczności lokalnej, wielu uczestników mogło doświadczyć odkrywania   dzieł sztuki w pejzażu ogrodu, odkrywania jej piękna. Wydarzenia  były różnorodne i adresowane do odbiorcy w różnym wieku – dla przedszkolaków i dla odbiorcy poszukującego spotkania ze sztuką i artystami w niecodziennej galerii jaką był  ogród w posesjach i pensjonatach nałęczowskiego miasta ogrodu.

Wydarzenia ujęte w program Festiwalu,  pozwoliły jego uczestnikom na spędzenie aktywnego i twórczego czasu. Dlatego też jako Fundacja będziemy kontynuować tą ideę w przyszłości w Nałęczowie jako Nałęczowski Festiwal Ogród i Sztuka, ponieważ  Nałęczów jako miejscowość o niezwykle pięknej przyrodzie, od samego swego powstania był odkrywany przez artystów, pisarzy, poetów, którzy będąc pod jego urokiem, pozostawili wiele materialnych dowodów – obrazy, poezję, wspomnienia i pamiętniki, które jednoznacznie z zachwytem ukazują piękno i wyjątkowość tego miasta – ogrodu.

Wszystkim zaangażowanym w realizację jesiennego Festiwalu oraz odwiedzającym gościom  bardzo serdecznie dziękujemy!

Poniżej krótki opis kilku wydarzeń Festiwalu oraz refleksja siostry zakonnej, która jest także poetką oraz artysty malarza nad pięknem Nałęczowa i jego okolic.

W dniu 8 września –pierwszym dniu Festiwalu, miało miejsce kilka wydarzeń dedykowanym dla dzieci i młodzieży z Gminy Nałęczów.

W przedszkolu im. Adasia Żeromskiego ul. Ewy Szelburg –Zarembiny 1 miała miejsce wystawa fotografii zwierząt z okolic Nałęczowa w ogrodzie przedszkola. 

Autorem tych fotografii jest Pan Artur Łyś, który od wielu lat fotografuje zwierzęta w ich naturalnym środowisku ze szczególnym uwzględnieniem okolic Nałęczowa. Wystawa pięknych fotografii zwierząt wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród przedszkolaków. Po obejrzeniu wystawy, dzieci z pełnym zaangażowaniem uczestniczyły w warsztatach sensoplastyki.

Więcej na stronie internetowej Przedszkola www.adam.naleczow.pl oraz  na facebook https://www.facebook.com/people/Przedszkole-im-Adama-%C5%BBeromskiego-w-Na%C5%82%C4%99czowie/100063505657599/ gdzie umieszczone są  fotografie z tego wydarzenia.

Prawie jednocześnie w drugim przedszkolu –Kolorowe Kredki przy ulicy Kombatantów 1, miało miejsce otwarcie innej wystawy fotografii zwierząt w ich naturalnym środowisku a ich autorem jest Pan Paweł Czapczyk. Przedszkolaki z wielkim zaciekawieniem przyglądały się różnym zwierzętom ujętymi w niezwykle pięknymi fotografiami. Po obiedzie w ogrodach przedszkola odbyły się warsztaty sensorycznoplastyczne.

Zajęcia sensoryczne i sztuka. Zapraszamy do naszej galerii zdjęć z przedszkola, na których przedszkolaki rozwijają swoje zmysły. W trakcie tych zajęć dzieci miały okazję eksperymentować z różnymi materiałami, poznawać ich faktury. Zachęcamy do oglądania naszej galerii, by zobaczyć, jak inspirujące mogą być zajęcia sensoryczne i wystawy obrazów w przedszkolu. 

Galeria zdjęć z tych wydarzeń Przedszkole Kolorowe Kredki Nałęczów9 września o7:48.#przedszkole#kolorowekredki#zabawa#zmysły#sztuka#radość#dzieci #emocje#otwarteogrody#naleczow#naleczowskifestiwalotwartychogrodowhttps://www.facebook.com/photo?fbid=892323045850094&set=pcb.892324012516664

W tym samym dniu odbyły się ,,Warsztaty malowania żołnierzy cynowych z epoki napoleońskiej” Uczestnikami tych warsztatów byli uczniowie ze szkół podstawowych z Gminy Nałęczów – każda szkoła podstawowa była reprezentowana przez kilkoro uczniów wraz z opiekunem. Warsztaty były prowadzone przez Panią Agnieszkę Axentowicz – prezes Fundacji Axentowiczów a miejscem ich realizacji, była Galeria za lasem – siedziba Fundacji.

W ciągu tych trzech dni Festiwalu miało miejsce dwadzieścia kilka wydarzeń, które bardzo mocno  odpowiedziały na społeczne zapotrzebowanie na tego typu Festiwal, który łączy piękno ogrodu i piękno sztuki w całość i pozwala doświadczyć bardzo dużych przeżyć estetycznych, poznawczych i skłania do refleksji nad cudem natury, jej pięknem i dziełami sztuki plastycznej wkomponowanej w piękno ogrodu.

Nie wszystkie wydarzenia będą tutaj opisane –  zachęcamy do spojrzenia na plakat z programem aby zobaczyć bogactwo propozycji dla odwiedzających i obejrzenia fotografii  dokumentującej te wydarzenia.

Jeszcze kilka zdań o wystawach w niezwykle pięknych miejscach – ogrodach w miejscach sakralnych.

W dniu 10 września dzięki wyrażonej zgody przez Księdza Kanonika Marka Czerko,  proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela i Pani Barbary Teresy Wójcik-artystki malarki miała miejsce wystawa malarstwa w ogrodzie plebani kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Społeczność parafii miała okazję obejrzeć  piękne autorstwa Pani Barbary Teresy Wójcik-  artystki malarki. Obrazy te ukazują kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela o różnej porze roku i z różnej perspektywy. Zwiedzający wystawę – parafianie i goście, mogli obejrzeć te obrazy umieszczone w swoistej galerii, jaką był ogród plebani kościoła parafialnego w Nałęczowie.

W  dniu 10 września po południu miała miejsce wystawa Pana Artura Przybysza, artysty malarz, w plenerze ogrodu Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Panny Niepokalanej ul. 1-go maja 24

Kilka zdań Pana Artura Przybysza o swojej wystawie.

Wystawa moich prac, która odbyła się w plenerowej scenerii ogrodów Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Panny Niepokalanej ul. 1-go maja 24 połączona była z prezentacją wierszy Siostry Ewy Stolarek z tomiku zatytułowanego: „Z Nałęczowskich wędrówek”. Jestem mieszkańcem Lublina, ale gdy szukam ciszy, chętnie oddalam się od zgiełku miasta w takie miejsca jak Nałęczów i jego okolice. Owocem moich wędrówek są prace, na które zwróciła uwagę Siostra Ewa Stolarek. Moje akwarele z tych właśnie podróży zostały wpięte do pięknego tomiku poezji. Podobnie jak Siostra zachwycam się tym miejscem przypatrując się przyrodzie wraz z zmieniającymi się porami dnia i roku, z tą różnicą, że ja wyrażam swój zachwyt posługując się pędzlem, Siostra zaś swe wrażenia wyraża słowem.

Artur Przybysz

Refleksja  Siostry Ewa Stolarek ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Panny Niepokalanej.

W ramach Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów „Ogród I sztuka” w niedzielne popołudnie 10 września w malowniczym ogrodzie willi Promień odbyło się ciekawe spotkanie z Nałęczowem ujętym w akwarelach i wierszach. Wśród zieleni drzew, kwiatów i krzewów ustawione były sztalugi z akwarelami Artura Przybysza z Lublina, który w ciszy i pięknie Nałęczowa lubi doświadczać kojących duszę chwil. W cieniu wysokich tui i ogrodowej altany przybyli miłośnicy sztuki wysłuchali kilku wierszy o Nałęczowie odczytanych przez ich autorkę Ewę Stolarek z tomiku „Z nałęczowskich wędrówek”. Rozmowy z twórcami – p. Arturem Przybyszem i Ewą Stolarek były miłym akcentem podkreślającym żywe zainteresowanie prezentowaną sztuką jak i miejscem spotkania. Ogród i sztuka to dobre połączenie dzieła stworzenia z dziełami tworzonymi przez człowieka, arcydzieła Bożego.

Siostra Ewa Stolarek

Zarząd Fundacji bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom Festiwalu – tym, którzy poprzez swoją aktywność i zaangażowanie przygotowali swoje propozycje i prace plastyczne aby sprawić radość i duże przeżycia estetyczne i poznawcze dla Gości Festiwalu.

Dziękujemy także Gościom Festiwalu za ich obecność i słowa uznania dla osób zaangażowanych w realizację Festiwalu i dla wystawców swoich prac. Te słowa są dla nas budujące, że takie działania przynoszą radość tak wielu osobom i zarazem poświadczają, że ta praca dla innych ma uzasadnienie i sens. To zachęca do dalszej pracy.

Zachęcamy do obejrzenia dokumentacji fotograficznej ukazującej bogactwo różnorodności naszego Festiwalu.

Dodaj komentarz