Wdrażanie dostępności w gminie Nałeczów

W dniu 6 września 2022 r. będziemy obchodzić  10 rocznicę ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym zmieniającym podejście do niepełnosprawności poprzez przesunięcie punktu ciężkości na prawa człowieka. Dostępność oznacza zapewnianie tych samych możliwości wszystkim ludziom, bez względu na ich ograniczenia wewnętrzne, zewnętrzne i zmieniające się okoliczności. Im większa dostępność – tym większą niezależnością mogą cieszyć się osoby z niepełnosprawnościami.

Dostępność to proces, który dotyczy nas wszystkich. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nie uda się ustanowić tylko przepisami prawnymi. Temat dostępności musi być bardziej widoczny w przestrzeni publicznej. Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do wszystkich polityk publicznych.

Ze względu na małą świadomość w zakresie tego, jak ważna jest dostępność osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami), Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny w ramach projektu „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” odpowiada na potrzebę wypracowania, przetestowania i wdrożenia standardów w zakresie zapewnienia dostępności dla uczestników Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów w Nałęczowie, dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym z niepełnosprawnościami) zgodnie z zapisami rządowego Programu Dostępności Plus na lata 2018-2025. 

Założonym celem projektu jest zapewnienie swobodnego  dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach (w szczególności osób z niepełnosprawnościami). Pozwoli to osobom ze szczególnymi potrzebami z grup defaworyzowanych korzystać z różnorodnej oferty willi i pensjonatów w miarę ich możliwości i aspiracji.

Zapraszamy organizacje NGO, właścicieli willi/pensjonatów oraz wszystkich zainteresowanych do współpracy przy realizacji naszego projektu.

Dodaj komentarz