Szkolenie „Standardy dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów”

Szanowni Państwo.

W dniach 23-25 września miał miejsce Nałęczowski Festiwal Otwartych Ogrodów – pożegnanie lata i przywitanie jesieni – dzięki ciekawemu programowi ukierunkowanemu na prezentację różnych obszarów sztuki  a mianowicie prac plastycznych – malarstwa, rzeźby, fotografii artystycznej, prac rękodzieła artystycznego jak i ukazaniu  sztuki aktywnego i relaksującego  spędzenia czasu w otoczeniu pięknej przyrody oraz także dzięki słonecznej pogodzie – cieszył się dużym zainteresowaniem.

Fundacja przygotowując projekt „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” zebrała dużo doświadczeń z realizacji Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów z roku 2021, gdzie miały miejsce trzy edycje tego festiwalu, które  cieszyły się także dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających i pozwoliły zacieśnić więzy międzysąsiedzkie.

Jednak już na etapie realizacji i ewaluacji, zarówno zwiedzający, jak i właściciele willi i pensjonatów zauważyli, że nie wszyscy odwiedzający ogrody, mogli w pełni korzystać z ich atrakcyjnej oferty, ponieważ wystąpiły różne przeszkody takie jak: cyfrowe, architektoniczne, informacyjno-komunikacyjne. Dlatego też, ze względu na małą świadomość w zakresie tego, jak ważna jest dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
(w tym osób z niepełnosprawnościami) nasza fundacja przygotowała pilotażowy projekt „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów”, który odpowiada na potrzebę wypracowania, przetestowania i wdrożenia standardów w zakresie zapewnienia dostępności dla uczestników Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów w Nałęczowie, dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym z niepełnosprawnościami) zgodnie z zapisami rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018- 2025. Projekt jest zgodny z celami Priorytetu 4 Programu NOWEFIO – Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich w obszarze dot. wypracowywania i wdrażania standardów działań organizacji pozarządowych.

W związku z tym, zapraszamy Państwa organizację do włączenia się w przygotowanie  standardów dostępności i udział w szkoleniu, mającym przybliżyć Państwu zarówno prawne aspekty obowiązków przestrzegania dostępności przez organizacje NGO i osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i praktyczne sposoby wdrażania różnych elementów dostępności w swoich organizacjach.

Szkolenie składa się z 5 modułów i będzie się odbywało przez 2 dni (w sumie 16 godzin lekcyjnych)

Harmonogram szkolenia: 

22.10.2022 r.  sobota, rozpoczęcie godzina 9.30

Program szkolenia:

M1. Obowiązki i zadania Koordynatora ds. dostępności w organizacji w zakresie wspierania osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez wille, pensjonaty i NGO. 

M2. Monitorowanie działalności willi, pensjonatów i NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (cyfrowej, architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej). 

05.11.2022 r. sobota, rozpoczęcie godz. 9:30

Program szkolenia:

M3. Wdrażanie w NGO, willach i pensjonatach planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

M4. Dostosowanie działań NGO, willi i pensjonatów do potrzeb i możliwości osób ze szczególnymi potrzebami. 

M5. Stosowanie dostępności w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w NGO, willach i pensjonatach. 

Szkolenie poprowadzą eksperci ds. dostępności.

Miejsce szkolenia Pensjonat Willa Raj ul. Aleja Lipowa 15

Dla uczestników szkolenia przewidziane są materiały szkoleniowe oraz catering. 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.lubelskifunduszlokalny.pl

Uzupełniony prosimy odsyłać na adres lubelskifundusz@wp.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności
Zaproszenie na szkolenie "Standardy dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów"

Dodaj komentarz