Wdrażanie dostępności w gminie Nałęczów

Osoby ze szczególnymi potrzebami (w tym osoby z niepełnosprawnościami) wciąż postrzegane są przez pryzmat swojej obniżonej sprawności, nie zaś barier, które napotykają na drodze do funkcjonowania w społeczeństwie. Tymczasem w rozumieniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, szczególne potrzeby wynikają z interakcji pomiędzy osobami z dysfunkcjami a barierami związanymi z postawami ludzkimi i oddziaływaniem środowiska. Nie jest ona deficytem indywidualnego człowieka, lecz efektem różnorodności społeczeństwa. Wyrównywanie szans osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami) wymaga podejmowania wysiłków w różnych sferach funkcjonowania człowieka. Osoba ze szczególnymi potrzebami (w tym osoba z niepełnosprawnościami) może być aktywna pod warunkiem wyeliminowania barier ograniczających tę aktywność. Każdy obywatel powinien mieć zapewniony swobodny  dostęp do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym. Jest to ważny element poprawy jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami). Konwencja podkreśla różnorodność osób ze szczególnymi potrzebami i zobowiązuje państwa do przygotowania rozwiązań, które spełniałyby wymagania dostępności dla osób o różnych stopniach sprawności i różnych potrzebach funkcjonalnych.

Dlatego też, Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny w ramach projektu “Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” odpowiada na potrzebę wypracowania, przetestowania i wdrożenia standardów w zakresie zapewnienia dostępności dla uczestników Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów w Nałęczowie dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym z niepełnosprawnościami).Zapraszamy organizacje NGO, właścicieli willi/pensjonatów oraz wszystkich zainteresowanych do współpracy przy realizacji naszego projektu

Dodaj komentarz