Fotorelacja z Kawiarenki Obywatelskiej

W dniu 26 lutego 2021 r. w Nałęczowskim Ośrodku Kultury odbyła się pierwsza tematyczna Kawiarenka obywatelska, dla mieszkańców gminy Nałęczów. W spotkaniu w reżimie sanitarnym wzięli udział liczni przedstawiciele środowiska lokalnego. Głównym celem spotkania było zapoznanie uczestników z tematyką projektu „Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów” oraz wspólne wypracowanie pomysłów na działania/inicjatywy, które będą podejmowane przez mieszkańców gminy Nałęczów w ramach organizacji Festiwalu Otwartych Ogrodów.

0 Komentarzy

Zaproszenie do udziału w Kawiarence obywatelskiej

Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny, zaprasza mieszkańców gminy Nałęczów na pierwszą Kawiarenkę obywatelską, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2021r. o godz. 15:30 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury przy ul. Lipowej 6.  Spotkanie poprowadzą: p. Ewa Gułkowska – Prezes Zarządu Fundacji, Animator lokalnyp. Jerzy Rosiak – Wiceprezes Zarządu Fundacji, Animato loklanyp. Monika Samoń – Drzewicka – Członek Rady Fundacji, koordynator projektu Program spotkania: L.p.TematykaCzas trwania1Powitanie i wprowadzenie do tematu spotkania.  15:30 – 16:00 2Nałęczowski Festiwal Otwartych Ogrodów – co to takiego?16:00 – 16:453Podstawowe założenia projektu „Obywatele dla Nałęczowa - Nałęczów Miastem Ogrodów”.16:45 – 17:454Przerwa kawowa.  17:45 – 18:005Festiwal Otwartych Ogrodów 2021 - kluczowe sprawy organizacyjne (terminarz, zasady ubiegania się o…

0 Komentarzy

Kawiarenki obywatelskie

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby z gminy Nałęczów do udziału w czterech spotkaniach animacyjno-sieciujących w formie tematycznych „Kawiarenek obywatelskich”. Kawiarenki będą trwały po śr. 5 godz. (śr. 15 osób/spotkanie) i będą moderowane przez dwóch Animatorów lokalnych.

0 Komentarzy

Projekt „Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów”

Z radością informujemy, że nasza Fundacja uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów”. Projekt jest współfinansowany z programu  dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego a głównym celem projektu jest integracja i konsolidacja działań mieszkańców gminy Nałęczów w woj. lubelskim na rzecz rozwoju aktywności społecznej i angażowania się w inicjatywy sąsiedzkie związane z ekorozwojem. Projekt będzie realizowany w okresie: 1 stycznia 2021 r. – 31.12.2021 r. Więcej informacji znajdziesz w zakładce "Projekty".

0 Komentarzy