Pożegnanie Lata Nałęczowskim Festiwalem Otwartych Ogrodów 23-25.09.2022 r.

Na pożegnanie lata i przywitanie jesieni w dniach 23-25. 09.2022 r. został zorganizowany kolejny  Nałęczowski Festiwal Otwartych Ogrodów, który w swoim programie zaoferował dla jego uczestników wiele ciekawych propozycji. Były one dostosowane dla różnych grup wiekowych i zainteresowań ale główna idea  Festiwalu, która przyświecała organizatorom –  naszej Fundacji –  to łączenie komplementarne piękna ogrodu i sztuki. Dlatego też  program został tak opracowany aby w przestrzeni ogrodu – swoistej galerii,  miało miejsce spotkania sztuki  z jego odbiorcą.  

Ta nasza idea została bardzo pozytywnie oceniona jako ważne miejsce spotkania się sztuki z odbiorcą przez artystów plastyków biorący udział w Festiwalu. Dlatego też jako Fundacja będziemy kontynuować tą ideę w przyszłości w Nałęczowie jako Nałęczowski Festiwal Ogród i Sztuka, ponieważ  Nałęczów jako miejscowość o niezwykle pięknej przyrodzie, od samego swego powstania był odkrywany przez artystów, pisarzy, poetów, którzy będąc pod jego urokiem, pozostawili wiele materialnych dowodów – obrazy, poezję, wspomnienia i pamiętniki. Więcej na ten temat zawiera wiele znakomitych prac badawczych – jak np. praca prof. dr hab. Tadeusza Kłaka „W krajobrazie Nałęczowa” czy też wydawany przez Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa „Głos Nałęczowski”, a także wiele innych opracowań naukowych, jak i przewodniki turystyczne.

Załączony program przedstawia różnorodne propozycje ale ogniskują się one na spotkaniu ze sztuką – od przedszkolaków, dla których została przygotowana piękna wystawa artysty fotografika w ich ogrodzie przedszkolnym jak i wystawy obrazów i rzeźb w ogrodach, plener malarski uczniów Liceum Plastycznego w ogrodach zabytkowych willi, oraz relaks przy ognisku w otoczeniu przyrody jako sztuka odpoczynku i odkrywania jej piękna  – to były miejsca, które pozwoliły uczestnikom Festiwalu na spędzenie aktywnego i twórczego czasu.

Wszystkim zaangażowanym w realizację jesiennego Festiwalu oraz uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy!

Szczegółowy program Festiwalu poniżej.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz