Zaproszenie na Kawiarenkę Obywatelską 29.11.2022

Zapraszamy osoby działające w organizacjach pozarządowych z gminy Nałęczów w dniu 29 listopada 2022 r. o godzinie 16.00 do Szkoły Podstawowej w  Nałęczowie przy ulicy Spółdzielczej 17 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Zasadność wypracowania i wdrożenia standardów przez lokalne nałęczowskie – NGO dostępności organizacji pozarządowych”. Celem Kawiarenki Obywatelskich jest wypracowanie rekomendacji dot. –  Standardów dostępności w organizacjach  pozarządowych w gminie Nałęczów obejmujących:- Standard powoływania w NGO Koordynatora/ koordynatorki do spraw dostępności w organizacji.- Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności. Serdecznie zapraszamy! Kawiarenka Obywatelska realizowana  w ramach projektu,, Dostępność Nałęczowskich Festiwali Otwartych Ogrodów” sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWE FIO  na lata 2021-2030.

0 Komentarzy

Podsumowanie Kawiarenki Obywatelskiej

W dniu 14 listopada 2022 r. odbyła się Kawiarenka Obywatelska, na którą przybyli mieszkańcy i przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych zainteresowani zagadnieniami związanymi z promowaniem i wdrażaniem dostępności w Gminie Nałęczów.  Podczas spotkania omówiono tematy związane z wdrażaniem dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej a także wstępnie zdiagnozowano trudności z dostępnością na terenie gminy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu i jednocześnie zapraszamy na kolejną Kawiarenkę, która odbędzie się w dniu 29 listopada. Kawiarenkę Obywatelską zrealizowano w ramach projektu „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

0 Komentarzy

Zaproszenie na Kawiarenkę Obywatelską 14.11.2022

W dniu 14 listopada 2022 r. o godz. 16:00 zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli lokalnych NGO gminy Nałęczów do Nałęczowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Lipowej 6, na kawiarenkę obywatelską realizowaną w ramach projektu „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 Na tym spotkaniu animatorzy lokalni przybliżą Państwu zagadnienia związane z dostępnością otwartych ogrodów w Gminie Nałęczów. Program spotkania: 16:00 – 17:30 Wprowadzenie do tematu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 17:30 – 17:45 Przerwa kawowa 17:45 – 19:15 Dostępność architektoniczna, cyfrowa i komunikacyjno – informacyjna w gminie Nałęczów Zapraszamy!

0 Komentarzy

Szkolenie „Standardy dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów”

Za nami pierwsza edycja szkolenia! W dniach 22 października oraz 5 listopada 2022 r. aktywny udział w szkoleniu wzięli przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych. Eksperci ds. dostępności poruszyli tematykę, obejmującą pięć modułów szkoleniowych: M1. Obowiązki i zadania Koordynatora ds. dostępności w organizacji w zakresie wspierania osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez wille, pensjonaty i NGO.  M2. Monitorowanie działalności willi, pensjonatów i NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej). M3. Wdrażanie w NGO, willach i pensjonatach planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  M4. Dostosowanie działań NGO, willi i pensjonatów do potrzeb i możliwości osób ze…

0 Komentarzy

Szkolenie „Standardy dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów”

Szanowni Państwo. W dniach 23-25 września miał miejsce Nałęczowski Festiwal Otwartych Ogrodów – pożegnanie lata i przywitanie jesieni – dzięki ciekawemu programowi ukierunkowanemu na prezentację różnych obszarów sztuki  a mianowicie prac plastycznych - malarstwa, rzeźby, fotografii artystycznej, prac rękodzieła artystycznego jak i ukazaniu  sztuki aktywnego i relaksującego  spędzenia czasu w otoczeniu pięknej przyrody oraz także dzięki słonecznej pogodzie - cieszył się dużym zainteresowaniem. Fundacja przygotowując projekt „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” zebrała dużo doświadczeń z realizacji Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów z roku 2021, gdzie miały miejsce trzy edycje tego festiwalu, które  cieszyły się także dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających i pozwoliły zacieśnić więzy międzysąsiedzkie. Jednak już na etapie…

0 Komentarzy