REGULAMIN GMINNEGO PANELU EKSPERTÓW 

Projekt „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” realizowany w latach 01.06.2022 – 30.04.2024 r. REGULAMIN PRACY Gminnego Panelu Ekspertów w gminie Nałęczów Postanowienia ogólne § 1 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Pracy Gminnego Panelu Ekspertów w gminie Nałęczów (zwanego dalej „Regulaminem”) dotyczą realizacji projektu pt. „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” (zwanego dalej „Projektem”) sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.  2. Projekt jest realizowany przez Fundację Lubelski Fundusz Lokalny (zwany dalej „Realizatorem Projektu”).  3. Okres realizacji: od 1 czerwca 2022 r. do 30 kwietnia 2024 r. 4. Biuro Projektu:  Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny ul. Głębocznica 11, 24-150 Nałęczów tel.…

0 Komentarzy

Wdrażanie dostępności w gminie Nałęczów

Osoby ze szczególnymi potrzebami (w tym osoby z niepełnosprawnościami) wciąż postrzegane są przez pryzmat swojej obniżonej sprawności, nie zaś barier, które napotykają na drodze do funkcjonowania w społeczeństwie. Tymczasem w rozumieniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, szczególne potrzeby wynikają z interakcji pomiędzy osobami z dysfunkcjami a barierami związanymi z postawami ludzkimi i oddziaływaniem środowiska. Nie jest ona deficytem indywidualnego człowieka, lecz efektem różnorodności społeczeństwa. Wyrównywanie szans osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami) wymaga podejmowania wysiłków w różnych sferach funkcjonowania człowieka. Osoba ze szczególnymi potrzebami (w tym osoba z niepełnosprawnościami) może być aktywna pod warunkiem wyeliminowania barier ograniczających tę aktywność. Każdy obywatel powinien mieć zapewniony…

0 Komentarzy

Zaproszenie do udziału w kawiarence obywatelskiej

Szanowni Państwo,  serdecznie zapraszamy do udziału w dniu 27 lipca 2022 r. w Kawiarence Obywatelskiej, która rozpocznie się o godz. 11:00 w Sali Nałęczowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Lipowej 6 w Nałęczowie.  Głównym celem spotkania jest przedstawienie Państwu założeń projektu „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, oraz konsultacje dot. organizacji Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów  i wypracowania standardów dostępności w gminie Nałęczów.  Do udziału w kawiarence zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, organizacje pozarządowe, właścicieli wilii i pensjonatów z gminy Nałęczów.   Ewa Gułkowska  koordynator i Prezes Zarządu Fundacji Lubelski Fundusz…

0 Komentarzy

Wdrażanie dostępności w gminie Nałeczów

W dniu 6 września 2022 r. będziemy obchodzić  10 rocznicę ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym zmieniającym podejście do niepełnosprawności poprzez przesunięcie punktu ciężkości na prawa człowieka. Dostępność oznacza zapewnianie tych samych możliwości wszystkim ludziom, bez względu na ich ograniczenia wewnętrzne, zewnętrzne i zmieniające się okoliczności. Im większa dostępność – tym większą niezależnością mogą cieszyć się osoby z niepełnosprawnościami. Dostępność to proces, który dotyczy nas wszystkich. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nie uda się ustanowić tylko przepisami prawnymi. Temat dostępności musi być bardziej widoczny w przestrzeni publicznej. Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do…

0 Komentarzy

Projekt „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów”

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny w terminie 01.06.2022 r. – 30.04.2024 r. realizuje projekt pt. „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 Projekt „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” odpowiada na potrzebę wypracowania, przetestowania i wdrożenia standardów w zakresie zapewnienia dostępności dla uczestników Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów w Nałęczowie, dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym z niepełnosprawnościami) zgodnie zapisami rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025. Projekt jest zgodny celami Priorytetu 4 Programu NOWEFIO - Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich w obszarze dot. wypracowywania…

0 Komentarzy