Zaproszenie do udziału w Kawiarence obywatelskiej

Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny, zaprasza mieszkańców gminy Nałęczów na pierwszą Kawiarenkę obywatelską, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2021r. o godz. 15:30 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury przy ul. Lipowej 6.  Spotkanie poprowadzą: p. Ewa Gułkowska – Prezes Zarządu Fundacji, Animator lokalnyp. Jerzy Rosiak – Wiceprezes Zarządu Fundacji, Animato loklanyp. Monika Samoń – Drzewicka – Członek Rady Fundacji, koordynator projektu Program spotkania: L.p.TematykaCzas trwania1Powitanie i wprowadzenie do tematu spotkania.  15:30 – 16:00 2Nałęczowski Festiwal Otwartych Ogrodów – co to takiego?16:00 – 16:453Podstawowe założenia projektu „Obywatele dla Nałęczowa - Nałęczów Miastem Ogrodów”.16:45 – 17:454Przerwa kawowa.  17:45 – 18:005Festiwal Otwartych Ogrodów 2021 - kluczowe sprawy organizacyjne (terminarz, zasady ubiegania się o…

0 Komentarzy

Kawiarenki obywatelskie

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby z gminy Nałęczów do udziału w czterech spotkaniach animacyjno-sieciujących w formie tematycznych „Kawiarenek obywatelskich”. Kawiarenki będą trwały po śr. 5 godz. (śr. 15 osób/spotkanie) i będą moderowane przez dwóch Animatorów lokalnych.

0 Komentarzy

Projekt „Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów”

Z radością informujemy, że nasza Fundacja uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów”. Projekt jest współfinansowany z programu  dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego a głównym celem projektu jest integracja i konsolidacja działań mieszkańców gminy Nałęczów w woj. lubelskim na rzecz rozwoju aktywności społecznej i angażowania się w inicjatywy sąsiedzkie związane z ekorozwojem. Projekt będzie realizowany w okresie: 1 stycznia 2021 r. – 31.12.2021 r. Więcej informacji znajdziesz w zakładce "Projekty".

0 Komentarzy

Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów

Projekt „Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG ZOBACZ STRONĘ PROJEKTU NA FACEBOOKU Z radością informujemy, że Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów”. Projekt jest współfinansowany z programu  dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem głównym projektu jest integracja i konsolidacja działań mieszkańców gminy Nałęczów w woj. lubelskim na rzecz rozwoju aktywności społecznej i angażowania się w inicjatywy sąsiedzkie związane z ekorozwojem poprzez realizację m.in.: 4 Kawiarenek Obywatelskich podnoszących kompetencje obywatelskie w zakresie kształtowania postaw proekologicznych, 2 edycji…

0 Komentarzy

Projekt „Nałęczowskie Dni Otwartych Ogrodów”

Projekt „Nałęczowskie Dni Otwartych Ogrodów” współfinansowany z Konkursu Funduszy Inicjatyw Lokalnych „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” W dniach 15.05-30.07 2019 r. Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny wspólnie z grupą nieformalną „Nałęczowskie Pensjonaty” zorganizowała wydarzenie „Nałęczowskie Dni Otwartych Ogrodów” w ramach projektu dofinansowanego z Programu FIO. Celem głównym projektu była aktywizacja i integracja mieszkańców Nałęczowa wokół wspólnych inicjatyw na rzecz stworzenia warunków do wzajemnego poznania się, przyciągnięcia nowych turystów odwiedzających naszą miejscowość, jak również wspólnego spędzania wolnego czasu w miłej atmosferze. Najważniejszą ideą festiwalu było otwarcie w Nałęczowie prywatnych ogrodów z zabytkowymi pięknymi domami w tle. Wydarzeniem towarzyszyły zorganizowane, dla odwiedzających ogrody mieszkańców i turystów, imprezy, w tym warsztaty tematyczne,…

0 Komentarzy