Szkolenie „Standardy dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów”

W dniach 09-10.02.2024 r. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli lokalnych NGO, wilii i pensjonatów. Tematyka szkolenia obejmowała następujące moduły:M1. Obowiązki i zadania Koordynatora ds. dostępności w organizacji w zakresie wspierania osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez wille, pensjonaty i NGO.M2. Monitorowanie działalności willi, pensjonatów i NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej).M3. Wdrażanie w NGO, willach i pensjonatach planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.M4. Dostosowanie działań NGO, willi i pensjonatów do potrzeb i możliwości osób ze szczególnymi potrzebami.M5. Stosowanie dostępności w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w NGO, willach i pensjonatach. Dziękujemy uczestnikom za udział!

0 Komentarzy

29 Bieg Sylwestrowy Nałęczów – Sao Paulo

W Nałęczowie od 29 lat na przełomie starego i nowego roku odbywa się niezwykły nocny bieg - Bieg Sylwestrowy Nałęczów – Sao Paulo aby w ten  sposób pożegnać stary rok i witać nowy. Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny jest głównym organizatorem tego wyjątkowego Biegu. Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału. Nie liczy się tylko sam wynik – liczy się udział i uczestniczenie w tej imprezie sportowej o niesłychanej atmosferze  - połączenie sportowego wysiłku i zabawowej atmosferze  - można się przebrać w różne stroje i brać udział w biegu. Na przestrzeni tych lat zawsze była rywalizacja sportowa i atmosfera uśmiechu, radości wśród uczestników tego wyjątkowego  wydarzenia – jedynego w Polsce w noc…

0 Komentarzy

Sprawozdanie z Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów – Ogród i Sztuka wrzesień 2023 rok.

Na pożegnanie lata i przywitanie jesieni w dniach 08.-10.09.2023 roku  został zorganizowany kolejny  Nałęczowski Festiwal Otwartych Ogrodów –Ogród i Sztuka, który w swoim programie zaoferował dla jego uczestników wiele ciekawych propozycji. Były one dostosowane dla różnych grup wiekowych i zainteresowań ale główna idea  Festiwalu, która przyświecała organizatorom –  naszej Fundacji -  to łączenie komplementarne piękna ogrodu i sztuki. Dlatego też  program został tak opracowany aby w przestrzeni ogrodu – swoistej galerii,  miało miejsce spotkania sztuki  z jego odbiorcą.   Ta nasza idea została bardzo pozytywnie oceniona jako ważne miejsce spotkania się sztuki z odbiorcą przez artystów plastyków biorący udział w Festiwalu.  Załączony program przedstawia różnorodne propozycje ale ogniskują się…

0 Komentarzy