28 Bieg Sylwestrowy Nałęczów – Sao Paulo

W Nałęczowie od 28 lat na przełomie starego i nowego roku odbywa się niezwykły nocny bieg - Bieg Sylwestrowy Nałęczów – Sao Paulo aby w ten  sposób pożegnać stary rok i witać nowy. Tegoroczny Bieg Sylwestrowy jest wyjątkowy, ponieważ jest uczczeniem pamięci Pana Marka Zadury, człowieka wyjątkowego w historii naszej lokalnej społeczności – jako przedsiębiorcy, który w praktyce realizował ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Pan Marek Zadura był człowiekiem, który nie odmawiał wsparcia dla wielu inicjatyw społecznych, sponsorował przez lata Bieg Sylwestrowy i inne wydarzenia sportowe, a także  kulturalne oraz renowację miejsc pamięci narodowej i historycznej w naszym regionie. Bieg Sylwestrowy ma na celu promowanie walorów turystycznych naszego miasta…

0 Komentarzy

Webinary uzupełniające szkolenie „Standardy dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów”

W dniach 8, 15, 18 i 21 listopada 2022 r. na platformie MS Teams odbyły się webinary uzupełniające szkolenie uczestników zajęć „Standardy dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów”. Webinary w formie Q&A były istotnym elementem pogłębiającym wiedzę i umiejętności uczestników szkolenia w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej w Gminie Nałęczów.  Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział! Webinary zrealizowano w ramach projektu „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

0 Komentarzy

Zaproszenie na Kawiarenkę Obywatelską 29.11.2022

Zapraszamy osoby działające w organizacjach pozarządowych z gminy Nałęczów w dniu 29 listopada 2022 r. o godzinie 16.00 do Szkoły Podstawowej w  Nałęczowie przy ulicy Spółdzielczej 17 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Zasadność wypracowania i wdrożenia standardów przez lokalne nałęczowskie – NGO dostępności organizacji pozarządowych”. Celem Kawiarenki Obywatelskich jest wypracowanie rekomendacji dot. –  Standardów dostępności w organizacjach  pozarządowych w gminie Nałęczów obejmujących:- Standard powoływania w NGO Koordynatora/ koordynatorki do spraw dostępności w organizacji.- Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności. Serdecznie zapraszamy! Kawiarenka Obywatelska realizowana  w ramach projektu,, Dostępność Nałęczowskich Festiwali Otwartych Ogrodów” sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWE FIO  na lata 2021-2030.

0 Komentarzy