Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów

Projekt „Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG ZOBACZ STRONĘ PROJEKTU NA FACEBOOKU Z radością informujemy, że Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów”. Projekt jest współfinansowany z programu  dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem głównym projektu jest integracja i konsolidacja działań mieszkańców gminy Nałęczów w woj. lubelskim na rzecz rozwoju aktywności społecznej i angażowania się w inicjatywy sąsiedzkie związane z ekorozwojem poprzez realizację m.in.: 4 Kawiarenek Obywatelskich podnoszących kompetencje obywatelskie w zakresie kształtowania postaw proekologicznych, 2 edycji…

0 Komentarzy

Projekt „Nałęczowskie Dni Otwartych Ogrodów”

Projekt „Nałęczowskie Dni Otwartych Ogrodów” współfinansowany z Konkursu Funduszy Inicjatyw Lokalnych „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” W dniach 15.05-30.07 2019 r. Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny wspólnie z grupą nieformalną „Nałęczowskie Pensjonaty” zorganizowała wydarzenie „Nałęczowskie Dni Otwartych Ogrodów” w ramach projektu dofinansowanego z Programu FIO. Celem głównym projektu była aktywizacja i integracja mieszkańców Nałęczowa wokół wspólnych inicjatyw na rzecz stworzenia warunków do wzajemnego poznania się, przyciągnięcia nowych turystów odwiedzających naszą miejscowość, jak również wspólnego spędzania wolnego czasu w miłej atmosferze. Najważniejszą ideą festiwalu było otwarcie w Nałęczowie prywatnych ogrodów z zabytkowymi pięknymi domami w tle. Wydarzeniem towarzyszyły zorganizowane, dla odwiedzających ogrody mieszkańców i turystów, imprezy, w tym warsztaty tematyczne,…

0 Komentarzy