Webinary uzupełniające szkolenie „Standardy dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów”

W dniach 8, 15, 18 i 21 listopada 2022 r. na platformie MS Teams odbyły się webinary uzupełniające szkolenie uczestników zajęć „Standardy dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów”. Webinary w formie Q&A były istotnym elementem pogłębiającym wiedzę i umiejętności uczestników szkolenia w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej w Gminie Nałęczów.  Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział! Webinary zrealizowano w ramach projektu „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

0 Komentarzy

Zaproszenie na Kawiarenkę Obywatelską 29.11.2022

Zapraszamy osoby działające w organizacjach pozarządowych z gminy Nałęczów w dniu 29 listopada 2022 r. o godzinie 16.00 do Szkoły Podstawowej w  Nałęczowie przy ulicy Spółdzielczej 17 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Zasadność wypracowania i wdrożenia standardów przez lokalne nałęczowskie – NGO dostępności organizacji pozarządowych”. Celem Kawiarenki Obywatelskich jest wypracowanie rekomendacji dot. –  Standardów dostępności w organizacjach  pozarządowych w gminie Nałęczów obejmujących:- Standard powoływania w NGO Koordynatora/ koordynatorki do spraw dostępności w organizacji.- Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności. Serdecznie zapraszamy! Kawiarenka Obywatelska realizowana  w ramach projektu,, Dostępność Nałęczowskich Festiwali Otwartych Ogrodów” sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWE FIO  na lata 2021-2030.

0 Komentarzy

Podsumowanie Kawiarenki Obywatelskiej

W dniu 14 listopada 2022 r. odbyła się Kawiarenka Obywatelska, na którą przybyli mieszkańcy i przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych zainteresowani zagadnieniami związanymi z promowaniem i wdrażaniem dostępności w Gminie Nałęczów.  Podczas spotkania omówiono tematy związane z wdrażaniem dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej a także wstępnie zdiagnozowano trudności z dostępnością na terenie gminy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu i jednocześnie zapraszamy na kolejną Kawiarenkę, która odbędzie się w dniu 29 listopada. Kawiarenkę Obywatelską zrealizowano w ramach projektu „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

0 Komentarzy

Zaproszenie na Kawiarenkę Obywatelską 14.11.2022

W dniu 14 listopada 2022 r. o godz. 16:00 zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli lokalnych NGO gminy Nałęczów do Nałęczowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Lipowej 6, na kawiarenkę obywatelską realizowaną w ramach projektu „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 Na tym spotkaniu animatorzy lokalni przybliżą Państwu zagadnienia związane z dostępnością otwartych ogrodów w Gminie Nałęczów. Program spotkania: 16:00 – 17:30 Wprowadzenie do tematu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 17:30 – 17:45 Przerwa kawowa 17:45 – 19:15 Dostępność architektoniczna, cyfrowa i komunikacyjno – informacyjna w gminie Nałęczów Zapraszamy!

0 Komentarzy