Zaproszenie do udziału w kawiarence obywatelskiej

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy do udziału w dniu 27 lipca 2022 r. w Kawiarence Obywatelskiej, która rozpocznie się o godz. 11:00 w Sali Nałęczowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Lipowej 6 w Nałęczowie. 

Głównym celem spotkania jest przedstawienie Państwu założeń projektu „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, oraz konsultacje dot. organizacji Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów 
i wypracowania standardów dostępności w gminie Nałęczów. 

Do udziału w kawiarence zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, organizacje pozarządowe, właścicieli wilii i pensjonatów z gminy Nałęczów.  

Ewa Gułkowska 

koordynator i Prezes Zarządu Fundacji Lubelski Fundusz Lokalny 

lubelskifundusz@wp.pl 

tel. 606 153 002 

Dodaj komentarz