Zaproszenie do udziału w Kawiarence obywatelskiej

Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny, zaprasza mieszkańców gminy Nałęczów na pierwszą Kawiarenkę obywatelską, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2021r. o godz. 15:30 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury przy ul. Lipowej 6.  Spotkanie poprowadzą:

  • p. Ewa Gułkowska – Prezes Zarządu Fundacji, Animator lokalny
  • p. Jerzy Rosiak – Wiceprezes Zarządu Fundacji, Animato loklany
  • p. Monika Samoń – Drzewicka – Członek Rady Fundacji, koordynator projektu

Program spotkania:

L.p.TematykaCzas trwania
1Powitanie i wprowadzenie do tematu spotkania.  15:30 – 16:00
2Nałęczowski Festiwal Otwartych Ogrodów – co to takiego?16:00 – 16:45
3Podstawowe założenia projektu „Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów”.16:45 – 17:45
4Przerwa kawowa.  17:45 – 18:00
5Festiwal Otwartych Ogrodów 2021 – kluczowe sprawy organizacyjne (terminarz, zasady ubiegania się o częściowe finansowanie inicjatyw dla poszczególnych organizatorów wydarzeń).18:00 – 18:45
6Dyskusja.  18:45 – 19:15
7Podsumowanie i zakończenie spotkania.  19:15 – 19:30
Program spotkania Kawiarenki Obywatelskiej w dniu 26.02.2021

W spotkaniu, jako gość specjalny, będzie uczestniczył Burmistrz Nałęczowa p. Wiesław Pardyka

Ze względów sanitarnych prosimy zabrać ze sobą maseczki ochronne.

Projekt „Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów” współfinansowany z programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dodaj komentarz