Fotorelacja z Kawiarenki Obywatelskiej

W dniu 26 lutego 2021 r. w Nałęczowskim Ośrodku Kultury odbyła się pierwsza tematyczna Kawiarenka obywatelska, dla mieszkańców gminy Nałęczów. W spotkaniu w reżimie sanitarnym wzięli udział liczni przedstawiciele środowiska lokalnego. Głównym celem spotkania było zapoznanie uczestników z tematyką projektu „Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów” oraz wspólne wypracowanie pomysłów na działania/inicjatywy, które będą podejmowane przez mieszkańców gminy Nałęczów w ramach organizacji Festiwalu Otwartych Ogrodów.

0 Komentarzy